Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กิจกรรมมอบป้ายธนาคารขยะชุมชน

วันที่ 28 พ.ค. 2567 นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ใช้เวทีการประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ถือโอกาสชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะระดับชุมชน/หมู่บ้าน และมอบป้ายธนาคารขยะชุมชน พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน จำนวน 17 หมู่บ้าน

ที่มีความพร้อมในการดำเนินตามโครงการดังกล่าว โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นพี่เลี้ยงใจการดำเนินกิจกรรม

?

521582 521583
521584 521585
521586 521587
521588 521589
521590 521591
521592 521593
521594 521595
521596 521597
521598 521599
521600


You are here Home