Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้มอบหมายนางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน และดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน

ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  โดยในวันพฤหัสบดี  ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเพชร และ หมู่ที่ 19 บ้านโนนพลอย

500590 500599
500763 500764
500765 500767
500771 500786
s__438919179 s__438919183
s__438919196 s__438919197
s__438919200 s__438919198

?


You are here Home