Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสม็ดคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำโดย นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 ชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?เสม็ดคัพ?
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 -22 กุมภาพันธ์ 2567  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
และโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรัก สมัครสมาน สามัคคี
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดทั้ง 19 ชุมชน และให้ประชาชนในเขตตำบลเสม็ดได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยมี นายกันวลินทร์  เมืองแก้ว  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

?

163661 163230
163660 163663
163221 163223
163225 163666
163668 163659
163125 163129
163131 163132
163133 163134
163135 163136
163137 163138
163139 163140
163141 163142
163143 163144
163146 163150
163151 163152
163153 163154
163157 163158
163160 163161
163222 163650
163651
img_5637 img_5641
img_5643 img_5757
img_5644 img_5648
img_5650 img_5652
img_5656 img_5660
img_5664 img_5667
img_5673 img_5674
img_5679 img_5685
img_5692 img_5696
img_5711 img_5717
img_5725 img_5746
img_5755 img_5756


You are here Home