Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายธนากร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นางรัชดาพรรณ โพธิ์ไข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์
นางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด  นางคำเปียง ขจีฟ้า ผู้ใหญ่บ้านเขากระโดง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นางสาวสุภานีย์ เทียมทัน ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ 3
นางสาวปีลันธนา อันดี ผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน แขกผู้มีเกียรติ
และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 รวมระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน 
ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทเขากระโดง หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด

?

208650 183529bf-08ff-46ef-aa0f-690b66a6e6a7
02ce994b-d926-434a-8b0d-59527e540201 8bdb8ed0-d038-4fca-ae18-d4fdc135999e
9b2c6c15-7cfa-4152-a7e2-f929bf8a5096 18f239d0-b971-4faf-9dfd-24be5f32d7d6
38b25574-0ff7-445e-af6a-4a1741a6b694 258da92b-34c0-4aa0-adf3-c84e13693f7d
5908d0b8-0726-40e9-8f07-14f15dbb7a5e 08063bad-7c93-46c4-bcbe-46b2f2840070
208660 333660d9-8db0-4aee-b1bb-8bcf92c77c9e
691323b7-b66e-46dd-b843-eda1ebbec8a7 875407d8-d2c0-4c91-8569-5b0a6fb72687
4898330d-402e-4d5e-9fd4-656250c26158 b8d25962-db8c-4a4d-add2-fc5cf2f911ef
b62413ef-6d66-47a7-bf79-fdaf6260cbe4 b9335426-bfb6-4ea7-a7ff-ba903b11b51c
bbfd413a-d4e2-499b-b1fc-d4175c7b6b52 bf7d77e6-c9d8-4c6a-a4c7-afc0649347e0
c6ff3a23-105e-4c7f-b8fe-1c379d69da74 c1115299-1b9f-455f-8dc2-c1d6946e3d10
ca9dd763-8155-4a4e-a32c-8141963cd61c cf51edd5-c191-4300-8436-62c6d1656d92


You are here Home