Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

การจัดการขยะศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566  นายธนกร นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด 

 ได้ลงพื้นที่เพื่อให้แนวทางในการจัดการขยะบริเวณถนนเส้นศาลากลางและมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้ดำเนินการเก็บขยะที่มีผู้นำมาทิ้งบริเวณไหล่ทางเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลเสม็ด 

พร้อมติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

s__43958294 s__43958296
s__43958297 s__43958299
s__43958300 s__43958301
s__43958303 s__43958304
s__43958305 s__43958309
You are here Home