Thursday, Sep 21st

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก   นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
เข้าร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานด้านหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โดยการนำของเสียอันตรายชุมชนที่รวบรวมในพื้นที่ตำบลเสม็ดส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

s__40411138 s__40411140
s__40411141 s__40411142
s__40411144 s__40411145
s__40411146


You are here Home