Saturday, May 18th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลเสม็ด ประจำปี 2566

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายกธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  ตำบลเสม็ด ประจำปี 2566
พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และนางภิรมย์รัตน์ เกียรติธนบดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม รพสต.บ้านหัววัว

โดยมีนายอำนวย ล้อมประโคน  ประธานชมรมอสม.ตำบลเสม็ด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
และมอบนมจืดจำนวน 90 กล่องต่อหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย โดยมีเป้าหมายมอบนมจืดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดจำนวน 50 ราย


s__37494792 s__37494794
s__37494797 s__37494798
s__37494800 s__37494802
s__38428687 s__38428689
s__38428690 s__38428692
s__38428693 s__38428694
s__38428696 s__38428697
s__38428695 s__38428697
You are here Home