Wednesday, Jul 24th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566

วันที่  26 กรกฎาคม 2566

นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 "
เราความความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  (28กรกฎาคม 2566)
ซึ่งมีจิตอาสาข้าราชการพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.เสม็ด ผู้นำท้องที่ อสม ตำรวจ
พ่อค้าประชาชน นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการทหารจาก กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 มณฑลทหารบกที่ 26 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดทำความสะอาด ล้างพระอุโบสถ
ล้างห้องน้ำบริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี
ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนต่อไป


106206 106205
106101 106203
106201 106200
106102 106198
106097 106095
106195 106204
106090 106091
106092 106093
106094 106178
106179 106180
106180 106189
You are here Home