Wednesday, Jul 24th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเสม็ดคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสม้ดคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรเงรียนบ้านเสม็ดโคกตาลและสนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

โดยมีกีฬาทั้งหมด 4 ประเภท คือ  ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง

ประเภทกีฬาเปตองทีมผสม 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 เปตองทีมผสม ได้แก่  ทีมหมู่10 บ้านโคกหัวช้าง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 เปตองทีมผสม ได้แก่  ทีมหมู่17 บ้านไทยพัฒนา

- รางวัลชนะเลิศเปตองทีมผสม ได้แก่  ทีมหมู่16บ้านศิลาทอง

ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 เซปักตะกร้อม ได้แก่  ทีมหมู่16 บ้านศิลาทอง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 เซปักตะกร้อ ได้แก่  ทีมหมู่17 บ้านไทยพัฒนา

- รางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อม   ได้แก่  ทีมหมู่13บ้านเขากระโดง

ประเภทวอลเลย์บอลหญิง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  วอลเลย์บอลหญิง  ได้แก่  ทีมหมู่5บ้านระเบิกขาม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  วอลเลย์บอลหญิง  ได้แก่  ทีมหมู่7บ้านโคกเพชร 

- รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ได้แก่  ทีมหมู่4บ้านบ้านหัววัว 

ประเภทฟุตบอลชาย 11  คน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ฟุตบอลชาย  ได้แก่  ทีมหมู่16 บ้านศิลาทอง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ฟุตบอลชาย  ได้แก่  ทีมหมู่13 บ้านเขากระโดง

- รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย ได้แก่  ทีมหมู่18  บ้านเย้ยสะแก

?

ประเภทกีฬาพื้นบ้าน  

ตีกอล์ฟบก

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  ทีมหมู่.17 บ้านไทยพัฒนา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่  ทีมหมู่7 บ้านโคกเพชร

- รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่  ทีมหมู่19 บ้านโนนพลอย

วิ่งกระสอบ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  ทีมหมู่.12 บ้านโคกตูม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่  ทีมหมู่19 บ้านโนนพลอย

- รางวัลชนะเลิศ                   ได้แก่  ทีมหมู่18  บ้านเย้ยสะแก

?

วิ่งผลัดซุปเปอร์เมน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  ทีมหมู่10 บ้านโคกหัวช้าง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่  ทีมหมู่7 บ้านโคกเพชร

- รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่  ทีมหมู่18 บ้านเย้ยสะแก

ปิดตาตีปีบ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  ทีมหมู่18 บ้านเย้ยสะแก

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่  ทีมหมู่19บ้านโนนพลอย

- รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่  ทีมหมู่5 บ้านระเบิกขาม

?

21105 21106
21107 21109
21110 21111
21112 21113
21114 21115
21116 21117
21118 21119
line_album__230425 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
24 26
27 28
1 2
3 4
7 8
9 10
11 12
13 14
16 17


You are here Home