Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กองการศึกษา

 

กองการศึกษา

        

  sopon

นายโสภณ  แบ่งรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

091-8341526

 

              

                           

         

              

                    


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-

                    

                     

           sunaree           
นางสาวสุนารี   เกียรติศิริกุล 
เจ้าพนักงานธุรการ

                    

     

         

     

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

     


Picture_002

นางรัชดา  พูนสวัสดิ์
ครู คศ.2


picture 0070

นายซัว  รักษา
ครู คศ.1

Picture16

 นางสาวสุพัตรา  อินพิทักษ์
ครู คศ.1

                  

2724
47423
images0001

นางสาวบุศดี  อินพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

?

นางสาวชญาดา   ชายสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัสสรา  นพกุล
ผู้ดูแลเด็ก

You are here Home