Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

แพทย์แผนไทย

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ แก้ปัญหาสุขภาพ

  1. เพื่อฝึกทักษะผู้นวดสามารถการนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน
  2. เพื่อจัดบริการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายและนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิดด้านการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ
    ในการส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดโรค เช่น โรคเหน็บชา

?

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนวดแผนไทยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน 2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลตนเองและบุคคลใกล้ชิดในการส่งเสริมสุขภาพ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการและบุคคลใกล้ชิดมีร่างกายสดชื่นอารมณ์และจิตใจผ่อนคลาย 2 เมื่อถูกสัมผัสอย่างอบอุ่นด้วยการนวด อวัยวะต่าง ๆ ได้มีการเคลื่อนไหว ระบบต่าง ๆ ภายในตัวเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งระบบย่อยอาหารก็จะดีตามไปด้วย จึงเกิดความรู้สึกอยากอาหารเพิ่มขึ้น เพราะกระเพาะอาหาร ลำไส้และอวัยวะส่วนที่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมมีการเคลื่อนไหวช่วยเรื่องการขับถ่าย ทำให้มีพัฒนาการที่ดี เพราะสุขภาพกายและใจดีขึ้น

?

You are here Home