วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 14:35 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระหนองตาไก้ หมู่ที่ 5