วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 12:53 น.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 17