วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:11 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 16