วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:04 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12