วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:08 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านศิลาทอง โดยวิธีเฉพาะ