วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:47 น.

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560