วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:16 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13