วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 เวลา 10:10 น.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17