วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:32 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17