วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เวลา 13:47 น.

ภาพงานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560

img_5033 small img_5034 small
img_5067 small img_5056 small
img_5042 small img_5044 small
img_5038 small img_5030 small
img_5119 small img_5120 small
img_5132 small img_5136 small
img_5166 small img_5174 small
img_5184 small img_5188 small
img_5216 small img_5244 small
img_5255 small img_5256 small
img_5275 small img_5283 small
img_5289 small img_5300 small
img_5308 small img_5316 small
img_5725 small img_5729 small
img_5771 small
img_5764 small
img_5760 small img_5741 small
img_5743 small img_5745 small
img_5751 small img_5754 small
img_5757 small img_5776 small
img_5788 small img_5785 small
img_5792 small img_5793 small
img_5795 small
img_5799 small
111754 small 111757 small