วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 16:13 น.

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฯประจำปี 2560

img_1375 small img_1381 small
img_1403 small img_1407 small
img_1419 small img_1476 small
img_1489 small img_1492 small
img_1525 small img_1590 small
img_1594 small img_1647 small
img_1650 small img_1657 small
img_1659 small img_1663 small
img_1664 small img_1682 small
img_1684 small img_1698 small
img_1721 small img_1727 small
img_1739 small img_1742 small
img_1754 small img_1758 small