วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 เวลา 13:11 น.

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559