วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2016 เวลา 13:08 น.

ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป