วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 11:19 น.

มหกรรมการแข่งขันจักรยานร่วมปั่นสร้างประวัติศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองแปะ(บุรีรัมย์)ครบ 240 ปี

240 _346 240 _1270
240 _2617 240 _3453
240 _3822 240 _3829
240 _4597 240 _5094
240 _5170 240 _5226
240 _5274 240 _5356
240 _6482 240 _6969
240 _7264 240 _7580
240 _8429 240 _2522