Wednesday, Sep 22nd

Last update01:43:22 AM GMT

Font Size

Cpanel

กองการศึกษา

 

sopon

นายโสภณ  แบ่งรัมย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

091-8341526

 

นางสาวผกามาศ  วิโสรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                       

?

                       

                         

?

                                                                 

?

นางรัชฎา  พูนสวัสดิ์

ครู คศ.2

yoot

นายซัว  รักษา

ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา  สุขใส

ครู คศ.1

นายปยุต   เทวอนรัมย์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

2724 47422 47423 images0001

นางสาวบุศดี  อินพิทักษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงลักษณ์  รักษา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญาดา   สายลุน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรรณิษา  นพกุล

ผู้ดูแลเด็ก

You are here Home