ช่องทางที่ 1 ผ่าน URL :: https://itas.nacc.go.th/go/iit/engb2u

หรือช่องทางที่ 2 ผ่าน QR CODE

ช่องทางที่ 1 ผ่าน URL :: https://itas.nacc.go.th/go/eit/engb2u

หรือช่องทางที่ 2 ผ่าน QR CODEเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด